Pressemeddelelse udsendt til Ritzau:

Andelshaveforeningen A/H Søndergården i Dragør har stævnet medlemsorganisationen Kolonihaveforbundet for forskelsbehandling af medlemsrettigheder.

11.7.2023 10:12:16 | A/H Søndergården

I 1958 blev A/H Søndergården oprettet, kautionerede Kolonihaveforbundet forandelshaveforeningen. Skødet indeholder en klausul, der betyder, at A/H Søndergårdens medlemskab af Kolonihaveforbundet er uopsigeligt, så længe Kolonihaveforbundet eksisterer – klausulen kan dog ophæves i det omfang, at Kolonihaveforbundet billiger dette.
Selvom A/H Søndergården opfylder alle Kolonihaveforbundets regler for udmeldelse, afslår Kolonihaveforbundet A/H Søndergårdens opsigelse af medlemskabet. Ved Kolonihaveforbundets kongres i 2022 stillede både HF Storaaen fra Holstebro og A/H Søndergårdens forslag angående ophævelse af klausulen om udmeldelse. Fra Kolonihaveforbundets referat står der følgende om de konsekvenser, dette måtte medføre:

”I fald at flere haveforeningers medlemskab gøres frivillige vil der potentielt også være flere, der melder sig ud af forbundet, hvorved indtægten fra disse haveforeninger går tabt” og ”manglende indtægter i kreds og forbund”

Af indstillingen til kongressen fremgår det, at udmeldelsen har en økonomisk konsekvens for Kolonihaveforbundet og alene på den baggrund indstilles der til, at ønsket om udmeldelse nedstemmes, hvilket også blev.

A/H Søndergården betaler kr. 135.000 i årligt kontingent til Kolonihaveforbundet, hvis eneste modydelse er 4 reklamefinansierede haveblade. Kolonihaveforbundet har tilmed nedlagt andelsudvalget, hvilket var det eneste udvalg, der kunne være relevant for AH Søndergården. Det kan nævnes, at Kolonihaveforbundet fremstår som værende en nonprofit-organisation – dog med en egenkapital på ikke mindre end kr. 40.000.000,00.

Kolonihaveforbundet forskelsbehandler sine medlemmer med forskellige klausuler. Eksempelvis har andelshaveforeningen, Korsørgården, lånt et millionbeløb af Kolonihaveforbundet, men kan til enhver tid udmelde sig, når lånet er tilbagebetalt – den mulighed har vi ikke til trods for, at vi for længst har tilbagebetalt det lån, der blev kautioneret for. Flere foreninger har allerede meldt sig ud af Kolonihaveforbundet, da disse ikke er stavnsbundet af samme klausul. Begrundelserne for deres udmeldelse er enslydende; de fik ikke noget ud af medlemskabet.

A/H Søndergården ønsker denne klausul til Kolonihaveforbundet ophævet, så man lige fod med størstedelen af ​​Kolonihaveforbundets medlemmer, kan få mulighed for udmeldelse.

Efter A/H Søndergården har stævnet Kolonihaveforbundet, har andre andels kolonihaveforeninger rettet henvendelse til A/H Søndergården, da de også ønsker udmeldelse af Kolonihaveforbundet. (Den Permanente beliggende i Køge, Pilegården fra Kastrup og Storaaren fra Holstebro)

”Det er fuldstændig absurd, at et forbund forskelsbehandler sine medlemmer, som Kolonihaveforbundet gør, samtidig med – at der ikke er mulighed for udmeldelse. Jeg er dybt rystet over, at det kan lade sig gøre i 2023 ” – Henrik Langemark, bestyrelsesmedlem, A/H Søndergården

Læs alt omkring A/H Søndergårdens stævning af kolonihaveforbundet her: Kolonihave-forbundet seneste nyt | AH Søndergaarden ( ah-soendergaarden.dk)