Praktiske oplysninger

Adresseændring

Når du skifter folkeregisteradresse, skal du huske at meddele denne adresseforandring skriftligt til kassereren, så foreningen til enhver tid er opdateret med dine adresseoplysninger.

 

 

 

 

 
Badebro

Har du lyst til at deltage i arbejdet med badebroen – indtagning, reparation/udskiftning og udlægning?
Henvendelse til bestyrelsesmedlem Erik Johnsen på mail erik@ah-soendergaarden.dk

Os’ brobisser glæder os til at byde dig velkommen :-)

 

 

 

 
Betalingsservice PBS / NETS

I sæson 2022 har vi skiftet administrator og alle medlemmer vil derfor få tilsendt girokort til betaling i år.

Når du modtager girokortet, skal du betale og herefter tilmelde fremtidige betalinger til BS.

 

 

 

 

 

 

 

 
Bomme/nøgler

Nøglen til bommen ved stranden og kæden ved legepladsen fås ved henvendelse til bestyrelsen eller Vagn Vinstrup, mobil 20293246.

 

 

 

 

 

 

 

 
Brændeovn

Det er ikke tilladt at opsætte brændeovne i Søndergården.

Forbud mod brændeovn er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2016 og herefter tilføjet foreningens vedtægter.

 

 

 

 

 

 

 

 
Byg nyt

Her kan du læse mere om nybyggeri, ombygning, regler etc.

Ønsker du information eller at bygge nyt så sende en mail til byg@ah-soendergaarden.dk

 

 

 

 

 

 

 

 
Bådplads

Foreningens medlemmer har mulighed for gratis bådplads. Kontakt Vagn Vinstrup, mobil 20293246.

OBS: Alle både, der benytter bådplads ved broen, skal have et registreringsnummer.
Husk også altid at give besked om  adresse- eller telefonændringer.

 

 

 

 

 

 
Dagrenovation

Der bliver ikke længere hentet renovation ved din havelåge. I stedet skal du selv aflevere dit køkkenaffald i en af de to containere, der står i Søndergården.

Den ene container står på parkeringspladsen ved købmanden, den anden på parkeringspladsen lige før foreningshuset.

Containerne er udelukkende til dit normale køkkenaffald og det skal afleveres i lukkede poser.

Containerne må kun benyttes af foreningens medlemmer og der er derfor påsat kodelåse. Hvis du ikke har modtaget eller har mistet koden, kan du sende en sms til 53661958. Skriv dit navn, sti + nr., så får du koden tilsendt.

Du kan læse mere om Dragør Kommunes nye renovationsordning her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dragør kommunes lokalplan

Du kan her læse Dragør Kommunes lokalplan 18a, (PDF) som gælder for Søndergården.

 

 

 

 

 

 

 

 
Dræn

Ved problemer med  dræn – kontakt drænudvalget ved Nicklas Kjærsvold, mobil: 27282260.

Husk at vise hensyn ved nybyggeri – dræn skal reetableres ved fundamentstøbning.

Du kan se en oversigt over foreningens dræn her

 

Dræn-projektet ved foreningshuset blev afsluttet i september måned 2016. Der er etableret omfangsdræn omkring huset med direkte tilslutning til drænbrønd og drænpumpe. Det har vist sig at fungere efter hensigten, og der er nu tørt under huset.

På generalforsamlingen 2016 blev der bevilget en pose penge til de store dræ problemer vi har i foreningen. Drænudvalget har brugt mange timer og har indtil nu (marts 2017) fået gennemløb i mange af foreningens gamle dræn. Især i Syd-delen er der åbnet godt op og vi har fået godt i flow i rørene.

Vi er i dialog med Bachersminde og Kålmarken om at anlægge et dræn ved Langstien og Hovedstien, som derved skulle tage meget af Nord-delen.

Hvis DU har nyttig viden vedr. foreningens dræn vil det være nærliggende at informere dræn udvalget, da det i sidste ende vil gøre arbejdet billigere for foreningen.

 

 

 

 

 

 
Flag

Flaget ved foreningshuset/legepladsen hejses på søndage og ved særlige mærkedage i foreningen.

Flagteamet består af Randi og Lone fra bestyrelsen.

 
 
Foreningshus, leje af

Søndergårdens foreningshus kan kun lejes af medlemmer.

Du skal selv booke foreningshuset. Læs mere her hvis du vil vide mere om leje og/eller booke foreningshuset.

Ansvarlige for selve foreningshuset er Adi, Lone og Randi fra bestyrelsen. 

 

 

 
Gadebelysning
Oplever du problemer med foreningens gadebelysning og/eller el-skabe kan du kontakte

Erik Johnsen telefon 2989 5003 eller
Henrik Poder telefon 3022 6469

Haveaffald

Haveaffald kan afleveres i en container på p-pladsen ved legepladsen. Containeren er opstillet følgende datoer i 2024.

Bemærk at datoerne er ankomstdato og afhentningsdato.

Container til haveaffald 2024   

26/4 – 29/4

24/5 – 27/5

28/6 – 1/7

26/7 – 29/7

23/8 – 26/8

4/10 – 7/10 

Hjertestarter

Søndergårdens hjertestarter findes ved Materialegården – lige ved siden af vores fælles bogreol.
Ansvarlig for hjertestarteren er Marianne Jungsted telefon 2891 5378

Hjertestarteren er let at betjene. Følg de instruktioner den giver.

 
Kloak

Fra bestyrelsen opfordres alle medlemmer til at finde deres egen kloak, og få tjekket om beton dækslet ( ca 50 cm i diameter ) ligger over jordoverfladen.

Hvis dit kloakdæksel ligger under jordoverfladen, er der stor sandsynlighed for, at der falder jord ned i vores kloaksystem, som kan medvirke til stop i vores kloakker. I byggemarkeder kan man købekloak betonringe og dermed forhøje kloakken så den kommer over jordhøjde. Også her skaldækslet altid være på så der er lukket for evt. lugtgener – rotter og igen så der ikke falder dyr ned i.

Hvert enkelt medlem har selv ansvaret for kloakken på egen grund. Derfor er det megetvigtigt, at vi hver især ved, hvor eget kloakdæksel er placeret på egen grund, og igen at der er ryddet og pænt omkring så der altid er tilgængeligt ved evt. kloak stop. Dette både for ens egen skyld, men også for de naboer man deler kloakrør med.

Det anbefales også på det kraftigste at netop ved brug af toilettet skal man ikke spare på vandet. Brug derfor ofte det store skyl.

Kloakledningen fra dit havelod ud til vejen har du/I selv ansvaret for og der er fra 2 til 6 brugere på hver streng. Aftal indbyrdes, hvad I gør hvis problemet opstår.

Er der problemer med foreningens fælles kloaknet kontakter du bestyrelsen, der foretager det nødvendige.”

 
Kolonihaveforbundet

Ansvarlig for daglig drift ifb forbundet er Nicklas Kjærsvold og Randi Luthmann.

Kontakt vedr. udmeldelse: Henrik Langemark og Lisbeth S. Røhr

Se kontakt info under bestyrelsen.

Legeplads

I 2022 etablerede foreningen en helt ny legeplads. Vi håber alle vil deltage i at holde den pæn.
Legepladsen gennemgås og sikkerhedsgodkendes én gang årligt af Kompas.

Har du spørgsmål til legepladsen kan du kontakte Nicklas eller Randi fra bestyrelsen.

Legehus i haven

Indgår ikke det bebyggede areal, hvis det ikke bruges til ophold for voksne mennesker. Legehuset må max. være 2 m2 og 1,60m i højden, og der skal ikke søges byggetilladelse. Legehuse skal overholde afstandskrav til skel som angivet i Lokalplan 18A.

 

 
Materialegården

Ansvarlig for materialegården er Henrik Langemark telefon 2973 1956 og David Lind telefon 4095 8455.

 
Nyhedsmail

Søndergårdens nyhedsmail er ment som en service til alle medlemmer. Når du du tilmelder dig vores nyhedsmail, får du en besked hver gang, der er nyt på hjemmesiden. Det gør det nemt for dig at følge med i hvad der sker i Sønderden. 

Det er forskelligt hvor ofte der kommer nyt på hjemmesiden. Generelt er sker det oftere i sommehalvåret fordi vi løbende lægger information om aktiveteter på siden. 

Hvis du har problemer med tilmeldingen eller i øvrigt har input til hjemmesiden er du velkommen til at kontakte vores webredaktør Lonnie Borgstrøm enten ved at ringe til 26 370 370 eller maile til: lonnie@ah-soendergaarden.dk

 

 
Salg af hus og have

Når du vil sælge

Det er frit for sælger selv at finde en køber. Dog skal aktuelt salg foregå via bestyrelsen. Hvis du ikke selv har en køber, kan du kontakte bestyrelsen, som vil kontakte dem, der er på ventelisten.

Du kan læse mere om salg af hus og have andet sted på hjemmesidem – følg dette link.

 
 
Venteliste
Det er ikke længere muligt, at blive skrevet på ventelisten. Er du allerede på ventelisten, vil du høre fra hos, når der er en andelshaver, som ønsker at sælge via ventelisten.
 
 
Vandbrønd og -aflæsning

Vandaflæsning

Du skal selv aflæse din vandmåler årligt og senest den 30. september sende tallet til kasseren, der hvert år udsender en reminder.

Du kan sende/aflevere aflæsningen på mail til randi@ah-soendergaarden.dk eller SMS til 53 66 19 58. Det er også muligt at lægge en seddel i postkassen ved kontoret, Hovedstien 39.

Husk altid at oplyse: Navn, adresse og det aflæste tal uden foranstillede nuller

BEMÆRK: Hvis vi ikke har modtaget din aflæsning senest denne dato vil din næste afregning blive påført kr. 500 i gebyr, som vedtaget på generalforsamlingen i 2021

Husk løbende at tjekke dit vandforbrug og vær opmærksom på utætte ventiler, dryppende vandhaner og toiletter.

Vandbrønd

Hold øje med vandstanden i din målerbrønd! LUK for vandet i vinterperioden og hold øje også gennem vinteren. Skader i vandbrønd eller på vandrør kan komme til at koste dig dyrt. Hvis du er i tvivl om hvordan du lukker for vandet i egen brønd kan du hente en betjening til vandbrønd her.

Ved problemer – kontakt Randi Luthman telefon 26 37 82 93.

 

 

 

 

Vedtægter

Du kan her læse og downloade (PDF) Søndergårdens vedtægter. Vedtægterne er senest opdateret september 2017.

 

Venteliste

 

Ventelisten for køb af have i AH Søndergården er lukket, og vil med tiden udgå. De personer, der stod på ventelisten, da den blev lukket er fortsat på listen og vil blive kontaktet i rækkefølge, såfremt der er et hus til salg, hvor sælger ikke selv kan eller ønsker at finde en køber. OBS: Venligst undgå at kontakte bestyrelsen om opskrivning på venteliste, da dette altså ikke længere er muligt.

Webredaktør

Webredaktør Lonnie Borgstrøm

Har du arrrangementer eller ideer til info, jeg kan poste på hjemmesiden er du velkommen til maile til  lonnie@ah-soendergaarden.dk

Send gerne tekst og billeder, der måske inspirerer mig til at lave et indlæg på hjemmesiden. Det kan eksempelvis være billeder fra arrangementer.