Kære haveejere,

Til vores generalforsamling fik vi bevilget 500.000 til at forbedre vores fællesarealer. En havearkitekt gennemgik området med bestyrelsen og vi fik en fin tegning med gode ideer. Vi delte tegningen op i 3 faser pga. økonomi og arbejdsbyrde.

Fase 1 omkring materialegården er i fuld gang:
–  9 stk tilbud blev indhentet vedr. skur, pergola, fliser og asfalt;
–  3 stk tilbud fra gartnere og rundvisninger;
–  dræn-møder med både søndergårdens udvalg og sebastian, der skal stå for arbejdet;
–  møder omkring udførsel af tegninger og omkring materialegården, nyt skur og pergola;
–  møder med tømmeren;
–  møde med byggeudvalget fra søndergården;
–  møder med kommunen.

Den 16.12. havde vi et virtuelt møde med kommunen vedr. byggeriet, som blev godkendt den 22.12.
Processen kører nu som planlagt og projektet er nu startet!

Vi har brugt mega mange timer på ovenstående og glæder os meget til at fase 1 står færdigt ved sæsonens start.

Fase 2 tager vi fat på efter corona.

Vi ønsker at vi alle får glæde af de nye faciliteter i 2021.

Mange hilsener fra fællesareal-udvalget