Arbejdet med at give fællesarealerne et løft har foregået siden efteråret 2020 jf. beslutning på generalforsamlingen 2020.

Der er blevet gjort et stort arbejde både fra bestyrelsen og en række frivillige og til orientering for medlemmerne har projektgruppen udarbejdet en liste over forløbet.

Noget af det, der er sket er nyt skur ved materialegården, pergola, diverse oprydning og beskæring og nye planter og buske på volden. Kig forbi og se hvor langt vi er nået og hvis du er interesseret i forløbet siden efteråret, har vi lavet en liste som du kan hente her – som en PDF-fil.

Tegninger over forløbet kan ses i udhængsskabet ved foreningshuset.

Hilsen os fra projektgruppen