Seneste nyt:

Byretten har afgjort at vores sag ikke kan henvises til landsretten da sagen ikke er principiel og ikke har retsanvendelse og samfundsudvikling i øvrigt.

I stedet vil vores advokat anmode om 3 dommere i byretten, med en berammelse hurtigst muligt.

Retsbog vedr. henvisning af sagen til Østre Landsret