Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Referat bestyrelsesmøde 16-05-2024

Til stede: Lisbeth, Lone M., Erik, Randi, Nicklas, Adi, Martin, Steen, Søren, Martin Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 1b) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 2. Konstituering af den nye bestyrelse Formand Nicklas, sekretær Søren. Ny suppleant...

læs mere

Tak for sidst

Tak for en god generalforsamling. Referat og opdateret bestyrelsesliste følger hurtigst muligt. Hilsen webredaktøren  

læs mere

Forslag til GF 2024

Indkomne forslag til GF 2024 er udsendt via ProBo til de medlemmer, der har tilmeldt sig denne service fra administrator. Deruden kan kopi af forslagene hentes hos Købmanden eller downloades her som PDF. Forslag 3 til 7    

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 11-04-2024

Til stede: Nicklas. Randi, Steen Bo, Henrik, Lisbeth, Erik og Adi. Afbud: Søren, Lone og Henrik. Dagsorden: 1)  Godkendelse af dagsorden – Godkendt. 2)  Godkendelse af referat fra sidst – Godkendt. 3) Regnskab og kommende generalforsamling: Indkaldelse er blevet...

læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på i aulaen på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup mandag den 26. februar 2024 kl. 17 - 18. Formålet er at få afklaret, hvorvidt der er flertal for at anke sagen mod...

læs mere

Bestyrelsesmøde 09-11-2023

Vores praksis i vurderinger drøftet. Kasseren skal mødes med administrator for at forbedre vores aftale. Husk at lukke for vande! Stor tak til alle der hjalp med at indsamle brofag efter stormen – nye er allerede bestilt. Købmanden takker for en god sæson. Retsag på Bornholm 1/12-23 – se øvrig info her på siden. Næste møde er januar 2024 – god jul og godt nytår.

læs mere

Bestyrelsesmøde 12-10-2023

Ansøgning om 10 m2 skur afvist. Ansøgning om drivhus i byggeri zone stadig i proces. Cykelvenlige vejbump overvejes i fremtiden. Købmanden lukker 31. oktober. Retssagen berammet til 1. december på Bornholm. Loppemarked rykkes til juni næste sæson. Broen lægges ud 4. maj 2024. Renovations containere fjernes 23. oktober 2023

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 10-08-2023

Til stede: Nicklas, Henrik P., Henrik L., Adi, Lisbeth, Erik, Randi, Søren Afbud: Steen, Lone Dagsorden: 1)   Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2)  Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt 3)   Meddelelser fra formanden. Enkelte klager over støj i haverne. Vi...

læs mere