Nyt fra bestyrelsen

Nyt fra bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på i aulaen på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup mandag den 26. februar 2024 kl. 17 - 18. Formålet er at få afklaret, hvorvidt der er flertal for at anke sagen mod...

læs mere

Bestyrelsesmøde 09-11-2023

Vores praksis i vurderinger drøftet. Kasseren skal mødes med administrator for at forbedre vores aftale. Husk at lukke for vande! Stor tak til alle der hjalp med at indsamle brofag efter stormen – nye er allerede bestilt. Købmanden takker for en god sæson. Retsag på Bornholm 1/12-23 – se øvrig info her på siden. Næste møde er januar 2024 – god jul og godt nytår.

læs mere

Bestyrelsesmøde 12-10-2023

Ansøgning om 10 m2 skur afvist. Ansøgning om drivhus i byggeri zone stadig i proces. Cykelvenlige vejbump overvejes i fremtiden. Købmanden lukker 31. oktober. Retssagen berammet til 1. december på Bornholm. Loppemarked rykkes til juni næste sæson. Broen lægges ud 4. maj 2024. Renovations containere fjernes 23. oktober 2023

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 10-08-2023

Til stede: Nicklas, Henrik P., Henrik L., Adi, Lisbeth, Erik, Randi, Søren Afbud: Steen, Lone Dagsorden: 1)   Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2)  Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt 3)   Meddelelser fra formanden. Enkelte klager over støj i haverne. Vi...

læs mere

Referat fra bestyrelsens møde 08-06-23

Diskussion om fremtidige udfordinger med kloak og el. Elskab Elmestien udskiftet. Materialegården får et facelift. Datoer på sociale arrangementer – se også kalender. Fællesarealer stynet. Markvolden bliver fremover “vild med vilje”. OK til 2 nye bænke ved petanquebanen.

læs mere

Info før generalforsamling 2023

Kære medlemmer Her er 2 informationer forud for vores kommende generalforsamling den 24. april 2023  kl. 18 - husk døren åbnes kl. 17. Kolonihaveforbundet har svaret på stævningen, at de afviser sagen. Vores advokat kommer på generalforsamlingen og informerer om det...

læs mere