Torsdag den 28. september kl. 18 er sidste frist for at selvaflæse.

Husk at det er muligt selv af aflæse sin vandmåler og seneste frist er 28. september kl. 18.

Hvis du selv aflæser måleren, skal aflæsningen sendes på sms til  til 51 86 50 75  eller mail til: randi@ah-soendergaarden.dk. Det er også muligt at lægge et kort/brev i postkassen ved kontoret, Hovedstien 39.

Husk at oplyse:  Navn, adresse og aflæst tal.

Hvis du ikke ønsker at selvaflæse, så bliver din vandmåler aflæst af foreningen

Fredag 29. september 

Du/I skal sørge for at der er fri adgang til vandbrønden, ligger den gemt bedes du/ I lave en afmærkning.

Hilsen

Randi Luthmann, Tlf. 26378293