Søndag d. 12 juli kl 12:00 til 13:00 inviteres medlemmer ned til broen til en lille forfriskning/snack.

Årsagen er, at et nyt brostykke er blevet etableret. Der er opsat bænke på den nye platform, som kan benyttes af de medlemmer, der bare vil nyde udsigten fra kystlinien, måske sammen med deres hund som jo ikke må komme ud på broen.

Mød op og få en forfriskning samt en snak om det arbejde, der bliver udført med broen.

Indvielsen sker kl 12:00, hvor snoren klippes af Herman’s mor.