Kongressen udskudt til 2022

Som tidligere oplyst skal vores udmeldelse behandles på Kolonihaveforbundets kongres, og denne er udskudt til efteråret 2022 jævnfør uddrag af nyhedsbrev fra Kolonihaveforbundet: “Hovedbestyrelsen har besluttet at kongressen, der skulle være afholdt i 2021, skal udskydes til september 2022 grundet coronaen.”

Det betyder, at A/H Søndergårdens udmeldelse af kolonihaveforbundet vil blive behandlet på kongressen til september i 2022.

 

Kontingent på stop fra næste år

Grundet den positive dialog har AH Søndergårdens bestyrelse, i samråd med advokat Rasmus Hoffery Nielsen, valgt at afvente udfaldet af den politiske behandling på kongressen i 2022. Samtidig bliver A/H Søndergårdens kontingent til kolonihaveforbundet sat på stop fra 1. januar 2022, indtil kongressen er vel overstået.

Kontakt bestyrelsen hvis du har spørgsmål

På baggrund af ovenstående skal A/H Søndergårdens medlemmer ikke rette henvendelse til kolonihaveforbundet.

Da advokat Rasmus Hoffery Nielsen har tavshedspligt, skal alle spørgsmål og henvendelser vedrørende sagen og kolonihaveforbundet rettes til A/H Søndergårdens bestyrelse. Kontaktperson er  Henrik Langemark: henrik@ah-soendergaarden.dk