Til alle andelshavere til info om sagen mod kolonihaveforbundet:

Kolonihaveforbundets advokat har anmodet om udsættelse med svarskrift til den 5. april 2023, idet han fortsat mangler at gennemgå sagens omfattende materiale.

Hilsen Henrik Langemark