Referat bestyrelsesmøde 11-04-2024

Til stede: Nicklas. Randi, Steen Bo, Henrik, Lisbeth, Erik og Adi. Afbud: Søren, Lone og Henrik. Dagsorden: 1)  Godkendelse af dagsorden – Godkendt. 2)  Godkendelse af referat fra sidst – Godkendt. 3) Regnskab og kommende generalforsamling: Indkaldelse er blevet...

Retsag – update

Vedr.  Sagen mod Kolonihaveforbundet: Til orientering er sagen nu berammet i Østre Landsret. Hovedforhandlingen gennemføres den 8. oktober 2025, kl. 9.30-15.00. mvh Henrik

Bestyrelsesmøde 14-03-2024

Til stede: Erik, Randi, Nicklas, Adi, Lone M., Henrik P., Henrik L., Søren, Lisbeth. Afbud: Steen Gæst: Revisor Lars Bastholm Dagsorden: 1.     Godkendelse af dagsorden_Godkendt 3.     Regnskab og kommende generalforsamling 29.april 18.00. Revisor Lars...

Manglende opkrævning for vand

Desværre har vores administrator ikke opkrævet for vand i dette kvartal. Det manglende beløb vil derfor blive opkrævet i juli kvartal. Dette blot til orientering. Mvh Randi, kasserer
Flaghejsning 2024

Flaghejsning 2024

Foråret spirer frem og om ikke længe starter en ny sæson.  Det fejrer vi ved fælles at hejse foreningens flag Søndag den 7. april 2024 kl. 11 Vi mødes ved foreningshuset, hejser flaget og byder hinanden velkommen til den nye sæson, bestyrelsen vil være vært ved et...

Haveaffald sæson 2024

Igen i år kan haveaffald afleveres i containeren, der bliver opstillet bag legepladsen. Containeren er opstillet følgende datoer i 2024. Bemærk at datoerne er ankomstdato og afhentningsdato. Det har ikke været muligt at få container i september i år. 26/4 – 29/4 24/5...

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på i aulaen på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup mandag den 26. februar 2024 kl. 17 – 18. Formålet er at få afklaret, hvorvidt der er flertal for at anke sagen mod...

Ankestævning mod dommen på Bornholm

.Til orientering kan her downloades 3 dokumenter: Suppl. sagsoplysninger Bilag 35 – Skrivelse af 7. april 1994 fra Landbrugsministeriet til AH Søndergården Bilag 36 – Kopi af pantebrevet udstedt i forbindelse med AH Søndergårdens køb af ejendommen i 1958...

Dom fra byretten

Dommen mod kolonihaveforbundet fra byretten. Forbundet er frifundet. Dommen bliver anket, der kommer mere om sagen på generalforsamlingen april 2024. Dommen kan downloades her