Søndergårdens historie

Historien frit efter artikel i Dragøravis sept. 2006

 

Gården “Søndergaard”, Bachersmindevej 5B er opført i 1868 Dette jordstykke, matr.nr. 9e, blev dengang frasolgt “Dragørgaard” i Toldergade. Toldergade ligger i Dragør’s gamle by.

Det meste af det oprindelige markareal, blev i 1958 frasolgt og selve gården, med omliggende jordstykke beholdt Neel og Otto Pedersen.

Haveforeningen startede i 1958

“Søndergårds” jord blev, efter at være udlagt til haveforening, købt af Dansk Kolonihaveforbund. På kolonihaveforbundets kontor kunne interesserede “kolonister” i 1958 trække lod om en parcel. En parcel kostede dengang 500kr.

Det første område der blev udlagt til havelodder, var området fra Bachersmindevej og ned til “Mellemvolden”. “Mellemvolden var oprindeligt et dige beliggende mellem Tværstien og Fyrrestien. Der er stadig en rest tilbage af dette dige langs parkeringspladsen i østlig retning, mellem materielgården og haveforeningens skel mod den oprindelige kålmark. På kålmarken er der nu opført rækkehuse.

Ved udgangen af 50’erne, blev den sydligere del mod stranden udstykket, til nuværende størrelse. Dette efter at jorden var blevet reguleret.

Indtil 1965 var adressen Krudttårnsvej – uden nummer.

Idag består AH Søndergården af 319 parceller og haveforeningen har nu adressen Bachersmindevej 5A.

En andelshaveforening
AH Søndergården ejes idag af andelsforeningen og medlemmerne betaler lejeafgift til foreningen.

I 1958 havde man vandhaner stående mellem hver anden grund og 4 haver delte en vandhane. 2 lodder delte en vandhane med 2 lodder på den anden side af vejen.
Man måtte max. bygge små kolonihavehuse på 24m2. Dette blev hurtigt ændret til 30m2.

I 1964 blev forsyningen omlagt, så hvert havelod fik vandhane i bagskel. Der måtte ikke laves fast vandinstallation til huset.

I 1965 blev alle stier navngivet til de sti-navne vi ser idag. Oprindeligt var stierne benævnt med et enkelt bogstav og haven med et nummer.

I 1984 blev haveforeningen kloakeret.
Op til midten af firserne var de små huse blevet udvidet kraftigt i forhold til de 36m2 man måtte bygge.

I 1985 kunne man iflg. lokalplan 18 bebyge en grund med max. 45m2.

I 2007 blev dette med lokalplan 18A ændret til 55m2.

Marketenderiet

Fra starten (i 1958) var der en haveejer der solgte varer fra et lille skur på grunden, ved Hovedstien 31. Ret hurtigt enedes man i foreningen om at opføre det første marketenderi ved indkørslen til haveforeningen.