Referat af  haveplansmøde i A/H Søndergården torsdag den 9. juli 2020

Bestyrelsen mødtes angående helhedsplan for vores fællesområder.
Til stede: Per, Lisbeth, Henrik, Randi, Erik, Niklas, Søren

Vedligeholdelse: På nuværende tidspunkt er vedligeholdelsen af fællesområdet frivillig.

Vi diskuterede den haveplan, som vi har modtaget fra havearkitekt Lene Palmer.
Vi inddelte planen i flere faser og besluttede hvilke områder, der skal indgå i fase 1.

Beslutninger:
Trailere flyttes til pladsen bag foreningshuset, hvor også den ene affaldscontainer står  Træmanden styner det nye trailerområde og det gamle trailerområde.
Træterrasse rundt om foreningshuset med pergola. Indgangsdør skal tilpasses.
Parkeringen foran foreningshuset bevares.
Resten af haveplanen bibeholdes.

Ansvarsområder
Træterrasse (Erik og Henrik)
Legeplads/træning (Niklas)
Hovedparkering (Alle)
Redigering tegning/generalforsamlingsforslag (Søren)