Kære bådejere i AH Søndergården

De ca. 10 både, der er fortøjet ved broen i AH Søndergården skal fjernes senest lørdag den 24. september 2016.

Som i tidligere år hjælper vi hinanden med denne opgave, og vi mødes fredag den 23. september 2016  kl. 15.00 ved materialegården. Her henter vi bådtrailer og traktor og giver os i kast med opgaven.

Vi  fortsætter så længe vi kan – når vi ikke at få alle både op – så  fortsætter vi lørdag formiddag.

Du kan få mere information ved at ringe til telefon 40 86 85 31.

Hilsen Bådelauget i AH Søndergården