Generalforsamling

AH Søndergårdens generalforsamling afholdes årligt i april måned. Da foreningen er hjemmehørende i Dragør afholdes generalforsamlingen altid i Hollænderhallen, Halvejen, 2791 Dragør. Medlemmer modtager indkaldelse til GF på deres folkeregisteradresse og det er derfor vigtigt at du giver bestyrelsen skriftlig besked, hvis du flytter folkeregisteradresse.

 

Generalforsamling 2021

Grundet Covid-19  forventes det at generalforsamlingen i 2021 udskydes til 30. august.

 

Referater fra generalforsamlingen

Du kan finde referater fra AH Søndergårdens seneste generalforsamlinger nedenfor. Referaterne downloades som PDF filer ved at klikke på det aktuelle år.

 

Referater

 

Referat GF 2020

Referat GF 2019

Referat GF 2018

Ekstraordinær GF  2017

Referat GF 2017

Referat ekstraordinær GF 2016

Referat GF 2016

Referat GF 2015
Referat GF 2014
Referat GF 2013

Arkiv