Generalforsamling 2021

Grundet Covid-19  er generalforsamlingen udsat til mandag den 30. august kl. 18. Den afholdes i Hollænderhallen, Halvejen, 2791 Dragør.

Indkaldelse mv til generalforsamling 2021 er udsendt pr. post til alle andelshavere.
 
Der er indkommet 1 forslag til punkt 5.1:
 
Forslag 1. 
Fase 2 af fællesarealerne sættes i bero indtil jorddiget/volden er reetableret.
 
Begrundelse: Der foreligger et krav fra Dragør kommune om reetablering af dige/vold senest 1. august og beplantning senest 1 oktober. Omkostningerne for reetablering er ikke kendt på nuværende tidspunkt.
 
Forslagsstiller. Hanne K. Olsen, Fyrrestien 4

 

 

 

 

 

Generalforsamling

AH Søndergårdens generalforsamling afholdes årligt i april måned. Da foreningen er hjemmehørende i Dragør afholdes generalforsamlingen altid i Hollænderhallen, Halvejen, 2791 Dragør. Medlemmer modtager indkaldelse til GF på deres folkeregisteradresse og det er derfor vigtigt at du giver bestyrelsen skriftlig besked, hvis du flytter folkeregisteradresse.

 

Referater fra generalforsamlingen

Du kan finde referater fra AH Søndergårdens seneste generalforsamlinger nedenfor. Referaterne downloades som PDF filer ved at klikke på det aktuelle år.

 

Referater

 

Referat GF 2020

Referat GF 2019

Referat GF 2018

Ekstraordinær GF  2017

Referat GF 2017

Referat ekstraordinær GF 2016

Referat GF 2016

Referat GF 2015
Referat GF 2014
Referat GF 2013

Arkiv