Foråret spirer frem og om ikke længe starter en ny sæson.  Det fejrer vi ved fælles at hejse foreningens flag

Søndag den 7. april 2024 kl. 11

Vi mødes ved foreningshuset, hejser flaget og byder hinanden velkommen til den nye sæson, bestyrelsen vil være vært ved et lille traktement.

På gensyn til det første af forhåbentlig mange sociale arrangementer i 2024.