Søndag den 2. april 2023 kl. 11

Mødes vi ved foreningshuset, hejser flaget og byder hinanden velkommen til den nye sæson,

Bestyrelsen vil være vært ved et lille traktement.

På gensyn  til det første af forhåbentlig mange sociale arrangementer i 2023.