Bestyrelsen holdt ekstraordinært møde den 15 juli, idet Marianne Barner Nielsen ønskede at fratræde som bestyrelsesmedlem. Suppleant Janeke Christensen er derfor indtrådt som bestyrelsesmedlem og Per E. Andersen har overtaget Mariannes ansvarsområder i bygge- og vurderingssager og er fremadrettet den primære kontaktperson i byggeudvalget.