Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på i aulaen på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup

mandag den 26. februar 2024 kl. 17 – 18.

Formålet er at få afklaret, hvorvidt der er flertal for at anke sagen mod Kolonihaveforbundet til Landsretten.

Indkaldelsen med dagsorden er udsendt til alle medlemmer. Hvis du har tilmeldt din mail hos administrator, har du modtaget indkaldelsen i din mailbox og hvis ikke, så er den på vej til dig med fysisk post.

Der kan stemmes via fuldmagt, blanket er også sendt til dig enten på mail eller med post fra vores administrator.

PS. Har du tilmeldt dig mailservice, så husk at tjekke dit spamfilter og/eller tilføj vores administrator til dit adressekartotek, så du mindsker risikoen for at vigtig info forsvindere i dit spamfilter :-)