A/H Søndergårdens dræn situation 2023

Ved det store regnvands nedbør torsdag d. 16 nov. 2023 kunne drænpumperne ikke følge med i Søndergården. På trods der 14 dage forinden havde været ½  årligt service på alle drænpumper.

Bestyrelsen fik tilkaldt firmaet (XYLEM) som står for service. Søndergården måtte afvente Københavns Lufthavn som altid har første prioritet i sådanne situationer.

Frivillige valgte i mellemtiden at sætte foreningens dykpumper til for at afhjælpe vandstanden i Søndergården. Der blev pumpet med dyk pumperne i 5 dage, selvom XYLEM havde fået gange i hoved pumpen.

Mandag d. 20 nov. 2023 brændte drænpumpen sammen oppe ved foreningshuset.

Igen fik bestyrelsen tilkaldt XYLEM som udskiftede drænpumpen til en ny.

4 medlemmer har tilbudt deres hjælp til bestyrelsen og foreningen til at møde op, når der er alarm på drænpumperne.

Søndag d. 26 nov. 2023 fik de 4 frivillige medlemmer gennemgået placeringen af  Søndergårdens drænpumper og afprøvet alt grej når en nødsituationen melder sig igen. Der blev udleveret nøgler, koder og telefonlister samt udvekslet tiltag og ideer.  Kæmpe stor tak til alle deltagere.

Derudover er bestyrelsen igang med at indhente tilbud fra 3 pumpefirmaer for gennemgang af Søndergårdens nuværende drænrør og drænpumpers kapacitet og hvad der skal til for at gøre det mere effektivt og tilkoble flere dræn til systemet.

Bestyrelsen og frivillige havde det første møde med et pumpefirma fredag d. 24 nov. 2023.

Næste pumpefirma kommer onsdag d. 29 nov. 2023 til samme gennemgang af tilbud.

Det sidste pumpefirma forventes engang i januar 2024 også til gennemgang af samme tilbud.

Alle medlemmer ønskes en god jul samt et godt nytår.

Mvh Bestyrelsen.