DONG Energy er af Energitilsynet i Danmark, blevet pålagt at grave alle deres luftledninger ned i jorden. Det er gjort for at sikre forsyningsstabilitet samt for at undgå de meget dyre vedligeholdelsesomkostninger på master og luftledninger.
Vil det så påvirke os i Søndergården? Det vil det i høj grad, da vi låner plads i DONGS master til en luftledning foreningen har betalt og til vores gadebelysning.

DONG Energy har tilbudt os, at vi kan få gravet et nyt strømkabel til vejbelysning med ned i deres udgravning, og på den måde spare en masse penge på anlæg og reetablering.

Dette har været udgangspunktet for nedsættelse af en arbejdsgruppe (Dong-udvalget)på sidste generalforsamling.

Dong-udvalget har arbejdet godt gennem det seneste år, og har været i tæt dialog med DONG Energy omkring den kommende proces samt haft kontakt til forskellige El-installatører for mulige løsninger for ny gadebelysning på foreningens veje og vil til generalforsamlingen stille nogle forslag som der skal tages stilling til.