Mød op til generalforsamlingen 3. september 2020

Generalforsamlingen starter kl. 18 og dørene åbnes kl. 17. Kom venligst i god tid.

Alle medlemmer har som altid fået indkaldelse samt diverse vigtig information tilsendt til vinter adressen, så hvis du pt nyder det gode sommervejr i din kolonihave, så husk et smut hjem forbi postkassen. Bemærk at der er punkter på dagsorden, hvor det ikke er muligt at stemme ved fuldmagt – derfor er det vigtigt, at du møder personligt op.

Vel mødt!