Hvad mener du?

Nu har du sidste chance for at komme med dine meninger, ideer, gode råd – og ikke mindst men meget vigtigt:

hvordan du bruger arealet ved og omkring digerne, specielt ud for A/H Søndergården.

Fx badebroen, svømning, fiskeri, sejlads, gå ture, cykling, løbeture o.s.v. og meget gerne forslag til hvordan adgangen til vores bade/bådebro evt. kan løses, da det forventes, at diget bliver ca. 3,5 meter højt.

 

Alt er vigtigt og skal med

Efter digemødet onsdag den 29. januar 2020 efterlyser Dragør kommune mere information fra borgerne til de 3 arkitektfirmaer, som er udvalgt til konkurrencen om at kystsikre Dragør.

 

Din mening er også vigtig

Du kan bidrage med dine informationer ved at klikke ind på  Klimarobust Kystkommune

Vi opfordrer alle til at bidrage og huske at det skal være senest den 20. februar 2020.

Bemærk at det er muligt at udfylde og sende formularen flere gange.

A/H Søndergårdens bestyrelse håber, at alle medlemmer vil benytte sig af denne mulighed for at A/H Søndergården kan blive hørt.