I forbindelse med påstanden/antagelsen om, at A/H Søndergården kun vil melde sig ud af Kolonihaveforbundet for at opnå en højere værdisætning af deres huse

For A/H Søndergården handler sagen om den forskelsbehandling, som Kolonihaveforbundet udsætter sine egne medlemmer for.

A/H Søndergården er blot én forening blandt flere andre, der er stavnsbundet til Kolonihaveforbundet uden mulighed for udmeldelse. Andre medlemmer, som har optaget lån hos Kolonihaveforbundet, har muligheden for udmeldelse, når lånet er tilbagebetalt.
Der er ligeledes medlemmer, som har muligheden for at kunne melde sig ud til enhver tid, hvis de ønsker dette. Denne forskel er urimelig samt utidssvarende.

Derudover har andelshaveforeningerne fået nedlagt deres andelsudvalg i Kolonihaveforbundet, hvilket blev besluttet af Kolonihaveforbundet selv i 2018/2019. Dette udvalg er fortsat ikke eksisterende. Dermed er andelshaverne, som i forvejen repræsenterer et mindretal ( ca. 7% ), blevet frataget sin “stemme” i Kolonihaveforbundet – af Kolonihaveforbundet.

I forhold til økonomi står vi uforstående overfor, at Kolonihaveforbundet vælger at holde medlemmer, der ønsker udmeldelse, stavnsbundet til evig tid, og samtidig opkræve et støt stigende kontingent (i skrivende stund udgør kontingentet kr.135.000), uden at tilbyde nogen form for modydelse.  Hertil kommer, at Kolonihaveforbundet promoverer sig selv som et NON-profit forbund, til trods for en velpolstret egenkapital, der i årsregnskabet for 2022 udgjorde i nærheden af ikke mindre end kr. 40.000.000!

A/H Søndergårdens sag handler udelukkende om, at Kolonihaveforbundet ved at fastholde en æld gammel klausul, forskelsbehandler deres medlemmer – nogle har det frie valg og andre er stavnsbundet til evig tid.

Hvis Kolonihaveforbundet har en berettigelse og ellers leverer en ydelse der modsvarer kontingentet, så bør de ikke være bekymret for en medlemsflugt ved at give deres medlemmer det frie valg – i modsat fald har de blot overlevet sig selv!

Læs hele stævningen og dette skrift på A/H Søndergårdens hjemmeside.

Kontakt: Henrik Langemark. Mail: langemark@yahoo.com. Mobil 29731956 for mere information.

Med venlig hilsen A/H Søndergården, bestyrelsen