Vi får her i marts opstillet de sædvanlige affaldscontainere bag foreningshuset på på P-pladsen ved købmanden. Vi minder om, at de udelukkende er beregnet til almindeligt dagligt husholdholdningsaffald og at dette skal lægges i lukkede poser, før det smides i containeren.

Dragør kommune indfører affaldssortering fra i år og vi forventer, at nye containere til sortering bliver opstillet ca. 1. juli 2022. Mere info følger.