I forbindelse med den nye ordning for dagrenovation har bestyrelsen modtaget brev fra Dragør Kommune.
Brevet gengives nedenfor. BEMÆRK: Der er udsendt særskilt info fra bestyrelsen vedrørende kodelåse på de containere, der er opstillet i Søndergården. Koden må IKKE gives til andre end medlemmer af foreningen.

 

Information modtaget fra Dragør Kommune:

 

Ny ordning for dagrenovation i din haveforening

 

1. april 2020 vil affaldet blive indsamlet på en ny måde. Affaldet vil blive indsamlet i en fælles container, som vil blive placeret centralt i haveforeningen. Du skal derfor fremover bringe din skraldepose til en fælles container placeret på en af foreningens parkering pladser –  se kort . Den nuværende ordning med eget skraldestativ ophører, og du vil ikke få tømt sækken af renovatøren, når du fremover opholder dig i din kolonihave.

Hvorfor en ny ordning
Den nye ordning er fastlagt ud fra kommunes pligt om at sikre skraldemanden et sundt arbejdsmiljø uden skæve/vedvarende løft af renovations-sækken samt et ønske fra haveforeningen om at passe på haveforeningens fællesområder og legende børn. På den måde er vi fælles om at passe på dig og dine børn/børnebørn med mindre kørsel af tunge køretøjer på fællesvejene og giver et længere sundt liv til skraldemanden.

Hvad må jeg aflevere
Den nye ordning er kun til affald fra køkkenet. Du skal forsat aflevere byggemateriale, kasseret indbo, køleskabe, skabe, lamper mv. på gen- brugsstationen. Du skal afleveres dit affald i en pose i containeren. HUSK at binde knude på posen inden du afleverer den i den fælles con- tainer, så andre ikke får “glæden” af at lugte til dine madrester. Har du en kompostbeholder kan du fortsætte med at kompostere kartoffel- skræller, salatrester og andet plantebaseret affald i beholderen sammen med haveaffald. Alle andre genanvendelige fraktioner, såsom papir, pap og glas skal fortsat afleveres i genbrugscontaineren. Find den nærmeste container og vejledning til sortering her

Hvad skal jeg gøre med mit skraldestativ
Skraldestativet, som du har stående i din kolonihave, tilhører kolonihavens ejer. Derfor kan du selv vælge om du vil beholde stativet eller om du vil aflevere det til genbrug. Det kan afleveres på genbrugspladsen inden for åbningstiden.

Haveaffald
Du kan fremover aflevere haveaffald i en container der bliver stillet op sammen med fællescontaineren til restaffald se vedlagte kort. Den vil blive stillet op 6 gange om året, sidste weekend i april, maj, juni, juli, august og september 2020.

Papir
Indsamlingen af papir vil fortsætte uændret i foreningen i de centralt opstillede beholdere.