Retsag – update

Vedr.  Sagen mod Kolonihaveforbundet: Til orientering er sagen nu berammet i Østre Landsret. Hovedforhandlingen gennemføres den 8. oktober 2025, kl. 9.30-15.00. mvh Henrik

Ankestævning mod dommen på Bornholm

.Til orientering kan her downloades 3 dokumenter: Suppl. sagsoplysninger Bilag 35 – Skrivelse af 7. april 1994 fra Landbrugsministeriet til AH Søndergården Bilag 36 – Kopi af pantebrevet udstedt i forbindelse med AH Søndergårdens køb af ejendommen i 1958...

Dom fra byretten

Dommen mod kolonihaveforbundet fra byretten. Forbundet er frifundet. Dommen bliver anket, der kommer mere om sagen på generalforsamlingen april 2024. Dommen kan downloades her  

Processkrift fra modparten

Til orientering er her processkrift (PDF) med bilag fra modparten. Processkrift Bilag AA Det får du for dit kontingent – Kolonihaveforbundet Bilag AB Vores services – Kolonihaveforbundet Bilag AC Mail af 1.11 2023...