Referat bestyrelsesmøde 14-09-23

Til stede: Randi, Erik, Steen, Søren, Henrik P., Adi, Lone M., Afbud: Nicklas, Henrik L., Lisbeth Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3) Meddelelser fra formanden: Ingen meddelelser. Formanden syg i dag. 4)...

Referat bestyrelsesmøde 10-08-2023

Til stede: Nicklas, Henrik P., Henrik L., Adi, Lisbeth, Erik, Randi, Søren Afbud: Steen, Lone Dagsorden: 1)   Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2)  Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt 3)   Meddelelser fra formanden. Enkelte klager over støj i haverne. Vi...

Referat fra bestyrelsens møde 08-06-23

Til stede: Lisbeth, Steen, Randi, Nicklas, Adi, Lone, Henrik P., Henrik L., Søren Afbud: Erik Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3) Meddelelser fra formanden Forespørgsel om to nye bænke til petanquebanen....

Referat fra bestyrelsens møde 11-05-23

Til stede: Nicklas, Randi, Erik, Lisbeth, Steen, Søren, Henrik, Henrik P., Lone, Adi Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3. Konstituering af den nye bestyrelse Arbejdsopgaver/ansvarsområder gennemgået og...

Generalforsamling 24. april 2023

Pkt. 1. Valg af dirigent Formand Nicklas Kjærsvold bød velkommen til de fremmødte medlemmer. På generalforsamlingen var 87 haver repræsenteret. Bjørn Weber fra ØENS Ejendomsadministration A/S blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig...

Info før generalforsamling 2023

Kære medlemmer Her er 2 informationer forud for vores kommende generalforsamling den 24. april 2023  kl. 18 – husk døren åbnes kl. 17. Kolonihaveforbundet har svaret på stævningen, at de afviser sagen. Vores advokat kommer på generalforsamlingen og informerer om...