Referat bestyrelsesmøde 16-05-2024

Til stede: Lisbeth, Lone M., Erik, Randi, Nicklas, Adi, Martin, Steen, Søren, Martin Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 1b) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 2. Konstituering af den nye bestyrelse Formand Nicklas, sekretær Søren. Ny suppleant...

Tak for sidst

Tak for en god generalforsamling. Referat og opdateret bestyrelsesliste følger hurtigst muligt. Hilsen webredaktøren  

Forslag til GF 2024

Indkomne forslag til GF 2024 er udsendt via ProBo til de medlemmer, der har tilmeldt sig denne service fra administrator. Deruden kan kopi af forslagene hentes hos Købmanden eller downloades her som PDF. Forslag 3 til 7    

Referat bestyrelsesmøde 11-04-2024

Til stede: Nicklas. Randi, Steen Bo, Henrik, Lisbeth, Erik og Adi. Afbud: Søren, Lone og Henrik. Dagsorden: 1)  Godkendelse af dagsorden – Godkendt. 2)  Godkendelse af referat fra sidst – Godkendt. 3) Regnskab og kommende generalforsamling: Indkaldelse er blevet...

Bestyrelsesmøde 14-03-2024

Til stede: Erik, Randi, Nicklas, Adi, Lone M., Henrik P., Henrik L., Søren, Lisbeth. Afbud: Steen Gæst: Revisor Lars Bastholm Dagsorden: 1.     Godkendelse af dagsorden_Godkendt 3.     Regnskab og kommende generalforsamling 29.april 18.00. Revisor Lars...

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på i aulaen på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup mandag den 26. februar 2024 kl. 17 – 18. Formålet er at få afklaret, hvorvidt der er flertal for at anke sagen mod...