Legehus

Bestyrelsen har i samarbejde med Dragør kommune fastlagt, at legehuse ikke indgår i det bebyggede areal på 55m2, hvis det ikke bruges til ophold for voksne mennesker.

Legehuset må max. være 2 m2 og 1,60m i højden, og der skal ikke søges byggetilladelse.

Legehuse skal overholde afstandskrav til skel som angivet i Dragør kommunes Lokalplan 18A.