Drivhus

I AH Søndergården skal nedenstående regler for drivhuse overholdes:

Drivhuse må max være 12 m2 og skal holde en afstand på min 1,5 m fra  nabolod, og min. 13 m fra adgangsvej. Højden må max være 2,7 m.

Ansøgning  om drivhuse i Søndergården skal sendes via bestyrelsen, som sender ansøgningen til Dragør Kommune, hvorefter ansøger vil modtage en lokalplangodkendelse.

Ansøgningen skal indeholde en skitsetegning over drivhusets placering og sendes på mail til bestyrelsens byggeudvalg:  byg@ah-soendergaarden.dk

Bemærk: Det er gratis at ansøge om tilladelse til drivhus.