Broen tages ind 25. – 30 september 2017

Badebro_1Hvis du har mulighed for at hjælpe med nedtagning kontakt clarn@outlook.dk eller mød op til formøde søndag d. 24. september kl. 9.00 i materialegården.

HUSK at alle både incl pæle skal være taget op seneste søndag d. 24. september.