Til stede: Erik, Randi, Nicklas, Adi, Lone M., Henrik P., Henrik L., Søren, Lisbeth.
Afbud: Steen
Gæst: Revisor Lars Bastholm

Dagsorden:

1.     Godkendelse af dagsorden_Godkendt

3.     Regnskab og kommende generalforsamling 29.april 18.00.
Revisor Lars Bastholm gennemgik regnskabet. Intet usædvanligt.
Forslag fra bestyrelsen til kommende generalforsamling: kontingentstigning på 100.- i kvartalet.
Beretningen: Stormskader på broen, dræn, materialegården, sociale arrangementer, HUSKAT!!!  Indkaldelse skal laves.
På valg: Randi, Erik, Lone M.

4.     Meddelelser fra formanden
4b) Evaluering af ekstraordinære generalforsamling.
Bedre forberedelse af indskrivningen. Tre borde ved indskrivningen en time før.

5) Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1) Dræn, vand, kloak: Intet nyt
5.2) Trafik- og gadebelysning: Erik har fået fat i drivere til lamperne. Nyt vejskilt skal nedgraves.
5.3) Vurderings- og byggesager: Intet nyt
5.4) Hjemmeside: Den kører
5.5) Broen og materialegården
Betonfundament skal genopbygges, da det blev ødelagt under stormen. Broen sættes ud den 4. og 5. maj.
5.6) Foreningshus, legeplads: Diskussion af rengøringsniveauet i foreningshuset.
5.7) Sociale arrangementer: Flaghejsning den 7. april 11.00.
5.8) Renovation, gartner, fællesarealer: Foreningen er blevet stynet.
5.9) Købmandsbutikken: Intet nyt
6) Salg og overdragelser af haver:  Ingen salg
7)Nyt fra kolonihaveforbundet: Møde i kolonihaveforbundet angående vurderinger. Der kom intet konstruktivt ud af mødet.
8) Evt.: Vi overvejer nyt hjertestarterkursus.

Mødet sluttede 21.00
For referat Søren