Det godkendte referat fra bestyrelsesmødet 13. august 2015 kan læses (PDF fil) ved at klikke på nedenstående link. Fremover vil referater fra bestyrelsens møder være tilgængelige på foreningens hjemmeside senest 1 uge efter mødet er afholdt.

Referat bestyrelsesmøde 13 august 2015