Referat af bestyrelsesmøde i Søndergården torsdag den 13. juni kl. 18

Tilstede: Adi, Søren, Henrik, Erik, Randi, Nicklas, Lisbeth, Per

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra torsdag den 9. maj: Godkendt
3. Meddelelser fra formanden: Intet
4. Regnskab: Randi fremlagde. Regnskabet fint.
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak: Intet
5.2. Trafik- og gadebelysning: Intet
5.3. Vurderings- og byggesager: Byggeudvalget har været til møde med Dragør Kommune. Hovedkonklusionen var, at der ikke gives dispensation til opsætning af drivhuse. Opsætningen skal overholde lokalplan 18A.
5.4. Hjemmeside: SMS-system til informationsudveksling er i etableringsfasen. Medlemmer må meget gerne tilmelde sig. Proceduren står på foreningens hjemmeside. Idéudveksling om mulig etablering af digitalt årshjul for bestyrelsen.
5.5. Broen og materialegården: To nye bænke produceret. Udhængsskabene renoveret. Fællesområdet stynet. Hajtænder renoveret og flere sat op. Tak for det flotte frivillige arbejde. Alle er altid velkomne til at tage en tørn. Kontakt et medlem af bestyrelsen.
5.6. Foreningshus, legeplads: Huset er meget udlejet. Billedkunst udstilles i foreningshuset i en prøveperiode. Legepladsen tjekkes igennem senest medio juli.
5.7. Sociale arrangementer: Grillarrangement 95 tilmeldinger. Børnecafé aflyst på grund af for få tilmeldinger. Skt. Hans-arrangement tjek hjemmesiden.
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer: HUSK AT SÆTTE JERES POSER OP I EN SORT MURERSPAND!!! Problemer med for meget jord og sten i haveaffald. Idéudveksling om den fremtidige renovationsordning. Tak til de frivillige for arbejdet med fællesarealerne. Husk hunde holdes i snor på fællesarealerne.
5.9. Købmandsbutikken: Hyggebænke sat op. Så man kan nyde en is eller sodavand.
5.10. Salg og overdragelser af haver: Velkommen til Dadelstien 23
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Servitutsagen er startet.
6. Evt.: Næste bestyrelsesmøde er torsdag d. 15.8 2019.

Mødet sluttede kl. 20.50.

Med venlig hilsen
Søren