Til stede: Steen, Lisbeth, Erik, Randi, Nicklas, Adi, Lone M., Henrik P., Henrik L., Søren

Dagsorden:

1)   Godkendelse af dagsorden; Godkendt.

2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt

3)   Meddelelser fra formanden: Fællesansøgning om 10 kvm. skur er afvist. Ansøgning vedrørende placering af drivhuse i byggefri zone er stadigvæk i proces.

4)   Regnskab: Regnskabet ser fint ud.
5) Meddelelser fra diverse udvalg m.m. :
5.1) Dræn, vand, kloak: Nye sim-kort indkøbt til drænovervågning. Vandaflæsningen nærmer sig sin afslutning.
5.2) Trafik og gadebelysning: Påkørt gadelampe ved Langstien/Birkestien (se 5.8).  Asfalt udbedret ved nyt bump på Hovedstien.
5.3) Vurderings- og byggesager: Intet nyt.
5.4) Hjemmeside : Den fungerer:
5.5) Broen og materialegården: Stort tak til brobisserne og bisseinderne. En rigtig god dag. Broen ud igen 4. maj 2024. Nyt lækkert broværktøj indkøbt.: 5.6) Foreningshus, legeplads
Foreningshuset har været flittigt benyttet. Opgradering af køkkeninventar overvejes.
5.7) Sociale arrangementer
Evaluering af sociale arrangementer. Loppemarkedet bliver rykket frem til juni. Vi overvejer pavilloner til fællesarrangementer.
5.8) Renovation, gartner, fællesarealer
Fra mandag den 23. oktober fjernes containerne, så derefter kan man ikke komme af med sit affald.
I tilfælde af indbrud/hærværk/påkørsler og deslige i foreningen bedes andelshaverne notere dato og tidspunkt, som oplyses til bestyrelsen.

Gummiliste ved udhængsskabet er itu.
5.9) Købmandsbutikken: Lukker 31. oktober.
6)Salg og overdragelser af haver: Ingen nye
7)Nyt fra kolonihaveforbundet: Retssagen er berammet til 1. december 2023 på Bornholm.
8) Evt.:Forslag om mere cykelvenlige bump i fremtiden.

Mødet sluttede 20:33

For referat Søren