Til stede: Steen, Henrik, Adi, Nicklas, Randi, Erik, Lone, Søren.
Afbud: Henrik P., Lisbeth.

Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt
2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt
3. Meddelelser fra formanden: Intet nyt .Konstateret indbrud på Lille Strandstien.
4. Regnskab og generalforsamlingen
Revisor Lars Bastholm kommer på næste bestyrelsesmøde og gennemgår regnskabet.  Arbejdet påbegyndes mod næste generalforsamling mandag den 24. april 2023.
5. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak: Service på pumperne er gennemført.
5.2. Trafik- og gadebelysning: Intet nyt
5.3. Vurderings- og byggesager: Intet nyt.
5.4. Hjemmesiden: Intet nyt
5.5. Broen og materialegården: Brobeslag afleveret til reparation hos smeden. Hallen er ryddet op.
5.6. Foreningshus, legeplads: Intet nyt
5.7. Sociale arrangementer
Den 2. april hejses flaget for den nye sæson. Formanden byder velkommen.
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
Gartner bestilles, så fællesarealerne er pæne til den nye sæson.
5.9. Købmandsbutikken: Intet nyt
5.10. Salg og overdragelser af haver: Intet nyt
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet: Intet nyt
6. Evt.

Mødet sluttede 20:20
Referat Søren