Referat fra bestyrelsesmøde i Søndergården torsdag den 11.april 2019 kl. 17.00

Tilstede: Marianne, Adi, Per, Søren, Henrik, Erik, Randi, Nichklas, Mette.
Afbud: Janusz

Dagsorden
1.Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat fra d.14.03.2019
3. Meddelelser fra formanden
4. Regnskab
5 Meddelelser fra diverse udvalg m.m.
5.1. Dræn, vand, kloak:
5.2. Trafik- og gadebelysning
5.3. Vurderings- og byggesager
5.4. Hjemmeside
5.5. Broen og materialegården
5.6. Foreningshus, legeplads
5.7. Sociale arrangementer
5.8. Renovation, gartner, fællesarealer
5.9. Købmandsbutikken
5.10. Salg og overdragelser af haver
5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet
6. Generalforsamling, sidste tjek.
7. Evt.


Dagsorden:

1.Godkendelse af dagsorden. Den er godkendt.

  1. Godkendelse af referat fra d.14.03.2019
   Rettelse til referatet: Der er vigtigt, at medlemmerne er bevidste om, at der ved opsætning af drivhuse søges om byggetilladelse hos bestyrelsens byggeudvalg, og det er herefter byggeudvalget, der sender ansøgningen videre til kommunen. Det er også vigtigt at lokalplan 18A overholdes.
  2. Meddelelser fra formanden
   På hjemmesiden er der lagt indkaldelsen til Generalforsamlingen samt links til deklaration, skøde og medlemsforslag. Papirerne kan afhentes hos købmanden eller læses i udhængsskabe.
  3. Regnskab. Regnskabet blev godkendt.
  4. Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

  5.1. Dræn, vand, kloak: Drænudvalget holder møde mandag d.15.04.19.
  5.2. Trafik- og gadebelysning.Der er blevet lagt ny asfalt til udbedring af diverse skader. Tak til Flemming Brolægger for den gratis asfalt. Der erhvervet en ekstra gadelampe, som kan indsættes ved behov.
  5.3. Vurderings- og byggesager. Der er to vurderinger på vej. Byggeudvalget er ved at arrangere møde med kommunen for at få forskellige forhold vedr. byggeri drøftet.
  Det er vigtigt at der indsende brugbare målfaste tegninger ved byggeansøgninger. Dragør kommune godkender, at drivhuse må have en max højde 2,7 m.
  5.4. Hjemmeside:Hold øje med den, der kommer hele tiden nye opslag.
  5.5. Broen og materialegården: Der er blevet lavet nye kryds og gå plader. Og nye sider til platformen. HUSK! Broen sættes ud den 04.05.19- kl.08.00 – skriv til erik@ah-soendergaarden.dk  hvis du vil hjælpe til.
  5.6. Foreningshus, legeplads. Foreningshuset er lejet rigtig godt ud. Der bestilles nyt sand til legepladsen.
  5.7. Sociale arrangementer. Der var flaghejsning i lørdags og der var mange fremmødte. Interesserede hjælpere til flag hejsning og nedtagning søges. Er du interesseret så kontakt Randi i bestyrelsen.
  5.8. Renovation, gartner, fællesarealer. Dagrenovation starter onsdag d.3. april til og med d.2.oktober 2019. Dagrenovation afhentes hver onsdag tidlig om morgenen ca. kl.05.45, så sæt posen ud tirsdag aften (HUSK! At beskytte posen mod dyr).
  Haveaffald starter fredag d.12.april til og med fredag 27.september 2019 – haveaffald afhentes i ulige uger. Sæt posen ud torsdag aften. HUSK! Kun i papirsposer og bundter (højst 1 m lang og 50 cm i diameter)
  Der arbejdes videre med ’Bi mad’ved at lade græsset stå nede ved diget i en stribe, samt at der sås frø som tiltrækker bierne.
  5.9. Købmandsbutikken.Købmanden åbner i påsken.
  5.10. Salg og overdragelser af haver.Velkommen til Fyrrestien 5.
  5.11 Nyt fra kolonihaveforbundet

  1. Generalforsamling 2019 sidste tjek.
   ’Indkomne forslag fra medlemmerne’ og lægges hos købmanden – samt ’Bilag fra bestyrelsen til dagsorden punkt 5. Indkomne forslag Generalforsamlingen 2019’
  2. Evt.

  Næste bestyrelsesmøde er d.09.05.2019.
  Mødet sluttede kl.19.30
  Med venlig hilsen
  Mette