Til stede: Steen Bo, Adi, Randi, Erik, Lisbeth, Henrik, Poder, Nicklas og Lone
Afbud: Søren.
 

Dagsorden:

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt.

Meddelelser fra formanden
Vi startede dagens bestyrelsesmøde med et infomøde, sammen med vurderingsudvalget og deres gennemgang af vurderingerne. Vi drøftede praksis i vores vurderinger som følges efter kolonihaveforbundets regler.

Regnskab
Det er godt og Randi skal til møde hos administrationen for at få vores aftale og konti til at blive bedre.

5) Meddelelser fra diverse udvalg m.m.

5.1) Dræn, vand, kloak: Der har været årligt eftersyn på vores drænpumper. Husk at lukke for vandet ved den GRØNNE hane i jeres egen vandbrønd

5.2) Trafik- og gadebelysning Den skæve lampe på Langstien ud for Birkestien – bestyrelsen er på sagen, forsikringen kontaktes. Meld gerne ind hvis I observerer skader på vores udstyr, så det ikke kun, er foreningen der skal betale.

5.3) Vurderings- og byggesager: Intet nyt

5.4) Hjemmeside: Den kører

5.5) Broen og materialegården
En del brofag gik bort i stormen, men efter heroisk arbejde fra mange medlemmer blev en  masse brofag indsamlet og nye er allerede bestilt. En KÆMPE tak til alle de folk der mødte op og arbejdede i Søndergårdens interesse.

5.6) Foreningshus, legeplads: Lukket ned for vinteren.

5.7) Sociale arrangementer: Lukket ned for vinteren

5.8) Renovation, gartner, fællesarealer: Lukket ned for vinteren.

5.9) Købmandsbutikken: Takker for en god sæson.

6) Salg og overdragelser af haver: Ikke nogen.

7) Nyt fra kolonihaveforbundet
Man kan holde orienteret på hjemmesiden ved nyt. Der er retssag på Bornholm d. 1/12-23.

8) Evt.
Mødet sluttede 20:01 og næste bestyrelsesmøde er til januar – god jul og godt nytår ☺