Bestyrelsen holder møde kl. 18.00 den anden torsdag i hver måned

Referater fra møder samt anden information er tilgængelig på hjemmesiden. Du kan kontakte bestyrelsens formand Nicklas Kjærsvold ved at sende en mail til: nicklas@ah-soendergaarden.dk

Læs referater fra bestyrelsens møder

Se oversigt over bestyrelse mfl.ansvarsområder 2019-2020

 

Du kan også med fordel kigge på vores side med praktiske informationer.

Formand

Nicklas Kjærsvold
Langstien 2
Mobil: 27 28 22 60
Mail: nicklas@ah-soendergaarden.dk

Sekretær

Søren V. Adamsen
Fyrrestien 27
Mobil: 51205104
soeren@ah-soendergaarden.dk

Kasserer

Randi Luthmann
Lille Strandstien 12
Mobil: 26 37 82 93
Mail: randi@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Sangaften

Lisbeth Røhr
+45 26 28 00 75
lisbeth@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Sangaften

Erik Johnsen
Granstien 28
+45 29 89 50 03
erik@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Sangaften

Henrik Langemark
Granstien 2
+45 29 73 19 56
henrik@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Sangaften

Lone Værling
Birkestien 6
+45 42 54 16 04

Lone@ah-soendergaarden.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Sangaften

Steen Bo Pedersen
Fyrrestien 36
+45 26 31 25 23
steenbo@ah-soendergaarden.dk

 

 

Suppleant

Sangaften

Henrik Poder
Birkestien 18
+45 30 22 64 69

hpoder@@ah-soendergaarden.dk

Suppleant

Sangaften

Adi Norsell
Lille Engstien 10
+45 28 55 33 85
adi@ah-soendergaarden.dk

Seneste nyt fra bestyrelsen

Bestyrelsesmøde 12-01-2023

Indbrud på Lille Strandstien. Arbejdet mod GF 2023 påbegyndes snart. Den 2. april hejses flaget for den nye sæson. Intet nyt fra Kolonihaveforbundet. Gartner bestiller til fællesarealer.

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 10-11-2022

Breve fejlagtigt udsendt fra administrator til enkelte haveejere. El-skabe udskiftes. Vi reklamerer over beplantning på voldene. Kolonihaveforbundet: Sag stadig i proces. Forslag om rottespærer henvist til næste GF.

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 13-10-22

Der er lukket ned for vinteren i god ro og orden. Tak til alle dem der selvaflæste vand. Tak til købmanden for i år. Og tak til brofolk og hjælpere. Ny kontaktperson hus Øens adm. Sagen om kolonihaveforbundet fortsætter via vores advokat.

læs mere

Kolonihave-forbundet

På generalforsamlingen september 2019 blev det besluttet, at få advokatfirmaet Jon Palle Buhl ved Rasmus Hoffery Nielsen til at føre en sag/ retsag for AH Søndergården om at få aflyst deklarationen i vores skøde. Deklarationen gør, at den fastholder A/H Søndergården...

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 08-09-22

Foreløbig afgørelse i sagen om Kolonihaveforbundet. Husk at skrue ned ved fest i foreningshuset. Ny mailkontakt til bestyrelsen. Tilse din hæk, den må ikke genere færdslen. Husk at det ikke er lovligt at bygge uden byggetilladelse fra kommune og bestyrelse. Flere oplysninger: Læs hele referatet.

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 11-08-2022

Tilstede: Nicklas, Lisbeth, Randi, Adi, Lone, Henrik P., Henrik, Steen Afbud: Erik, Søren (studieorlov) Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3. Meddelelser fra formanden Sommeren har været rolig. Der har dog...

læs mere

Arkiv