Til alle båd-ejere

HUSK:

Alle både skal fjernes fra vinteropbevaring ved legepladsen og fra engområdet senest 1. juni 2017.

Pæle, til at tøjre båden i vandet, ligger foran broen. Hver bådejer står selv for at banke egen pæl ned.

Go´vind og hilsener fra bestyrelsen