Referat bestyrelsesmøde 14-09-23

Til stede: Randi, Erik, Steen, Søren, Henrik P., Adi, Lone M., Afbud: Nicklas, Henrik L., Lisbeth Dagsorden: 1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2) Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3) Meddelelser fra formanden: Ingen meddelelser. Formanden syg i dag. 4)...

Referat bestyrelsesmøde 10-08-2023

Til stede: Nicklas, Henrik P., Henrik L., Adi, Lisbeth, Erik, Randi, Søren Afbud: Steen, Lone Dagsorden: 1)   Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2)  Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt 3)   Meddelelser fra formanden. Enkelte klager over støj i haverne. Vi...
Farvel til sæson 2023

Farvel til sæson 2023

Alt godt får en ende… Vi mødes ved flagstangen. Søndag den 24. september kl. 14 tages flaget ned og sæsonen 2023 afsluttes. Bestyrelsen vil være vært ved et lille traktement. Vi håber at se jer til hyggeligt samvær samt et på gensyn i 2024. Bestyrelsen. AH...

Glædelig nyt i retssagen

Den 1. december 2023 kl 09:30 kommer AH Søndergården’s sag mod kolonihaveforbundet for retten på Bornholm.  Dele af bestyrelsen vil deltage. Stor ros til vores advokat for et godt arbejde. Hilsen Henrik  
Vandaflæsning 2023

Vandaflæsning 2023

Husk at du fra 1. september kan aflæse dit vandforbrug. Igen i år skal du selv aflæse dit vandforbrug og senest 1. oktober 2023 sende/aflevere aflæsningen til kasseren. Oplys KUN: navn, adresse og aflæst tal uden foranstillede nuller. Din aflæsning kan sendes på mail...