Flaghejsning 2023

Flaghejsning 2023

Søndag den 2. april 2023 kl. 11 Mødes vi ved foreningshuset, hejser flaget og byder hinanden velkommen til den nye sæson, Bestyrelsen vil være vært ved et lille traktement. På gensyn  til det første af forhåbentlig mange sociale arrangementer i...

Referat bestyrelsesøde 09-03-23

Til stede: Nicklas, Henrik P, Randi, Lone, Erik, Adi, Henrik L samt Steen Bo (ref) Revisor Lars Bastholm deltog under pkt. 4. Afbud: Lisbeth (Tenerife), Søren (skolesamtaler) Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst:Godkendt...

Kolonihaveforbundet

Til alle andelshavere til info om sagen mod kolonihaveforbundet: Kolonihaveforbundets advokat har anmodet om udsættelse med svarskrift til den 5. april 2023, idet han fortsat mangler at gennemgå sagens omfattende materiale. Hilsen Henrik...

Referat bestyrelsesmøde – 09-02-23

Til stede: Lisbeth, Randi, Nicklas, Adi, Lone, Henrik P., Søren, Henrik og revisor Lars Bastholm Afbud: Steen, Erik Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden:  Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3. Meddelelser fra formanden Der har været konstateret...