Bestyrelsesmøde 12-01-2023

Til stede: Steen, Henrik, Adi, Nicklas, Randi, Erik, Lone, Søren. Afbud: Henrik P., Lisbeth. Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3. Meddelelser fra formanden: Intet nyt .Konstateret indbrud på Lille...

Referat bestyrelsesmøde 10-11-2022

Deltagere: Nichlas, Randi, Adi, Henrik, Lisbeth, Erik, Lone og Steen Bo (Ref) Afbud: Søren (studieorlov), Henrik Poder (Malaga) 1. Godkendelse af dagsorden : Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden En haveejer har...

Referat bestyrelsesmøde 13-10-22

Tilstede:  Randi, Adi, Henrik, Lone Lisbeth, Nicklas, Erik, Henrik. Afbud: Søren, Steen Bo. Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden. Vi har fået ny kontaktperson hos Øens...

Opkrævning fra ny administrator

Som bekendt har vi i år skiftet administrator og derfor skal du i år betale kontingentet når du får tilsendt girokortet fra den nye administrator. Når du har betalt, skal du huske at tilmelde fremtidige betalinger til BS. Da posten kan være lidt undervejs, vil vi for...
Farvel til sæson 2022

Farvel til sæson 2022

Søndag den 25. september kl. 14 tages flaget ned og sæsonen 2022 afsluttes. Bestyrelsen vil være vært ved et lille traktement. Vi håber at se jer til hyggeligt samvær samt et på gensyn i 2023. Bestyrelsen for AH Søndergården

Kolonihave-forbundet

På generalforsamlingen september 2019 blev det besluttet, at få advokatfirmaet Jon Palle Buhl ved Rasmus Hoffery Nielsen til at føre en sag/ retsag for AH Søndergården om at få aflyst deklarationen i vores skøde. Deklarationen gør, at den fastholder A/H Søndergården...

Referat bestyrelsesmøde 08-09-22

Tilstede: Nicklas, Randi, Adi, Erik, Lisbeth, Henrik P, Henrik L samt Steen Bo Afbud: Lone Margrethe, Søren (studieorlov) Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3. Meddelelser fra formanden Affaldssortering...

Vandaflæsning 2022

Det er tid til, at du aflæser din vandmåler Du kan fra nu og senest fredag den 30. september 2022 sende/aflevere selvaflæsning af dit vandforbrug. Du kan sende/aflevere aflæsningen på mail til randi@ah-soendergaarden.dk eller SMS til 53 66 19 58. Det er også muligt at...

Referat bestyrelsesmøde 11-08-2022

Tilstede: Nicklas, Lisbeth, Randi, Adi, Lone, Henrik P., Henrik, Steen Afbud: Erik, Søren (studieorlov) Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3. Meddelelser fra formanden Sommeren har været rolig. Der har dog...