Her kan du se alle indlæg: de nyeste øverst

Du kan også vælge at se indlæg sorteret i de fire kategorier

Arrangementer

Bestyrelsen

Praktisk

Retssagen

Referat bestyrelsesmøde 11-04-2024

Til stede: Nicklas. Randi, Steen Bo, Henrik, Lisbeth, Erik og Adi. Afbud: Søren, Lone og Henrik. Dagsorden: 1)  Godkendelse af dagsorden – Godkendt. 2)  Godkendelse af referat fra sidst – Godkendt. 3) Regnskab og kommende generalforsamling: Indkaldelse er blevet...

læs mere

Retsag – update

Vedr.  Sagen mod Kolonihaveforbundet: Til orientering er sagen nu berammet i Østre Landsret. Hovedforhandlingen gennemføres den 8. oktober 2025, kl. 9.30-15.00. mvh Henrik

læs mere

Manglende opkrævning for vand

Desværre har vores administrator ikke opkrævet for vand i dette kvartal. Det manglende beløb vil derfor blive opkrævet i juli kvartal. Dette blot til orientering. Mvh Randi, kasserer

læs mere
Flaghejsning 2024

Flaghejsning 2024

Foråret spirer frem og om ikke længe starter en ny sæson.  Det fejrer vi ved fælles at hejse foreningens flag Søndag den 7. april 2024 kl. 11 Vi mødes ved foreningshuset, hejser flaget og byder hinanden velkommen til den nye sæson, bestyrelsen vil være vært ved et...

læs mere

Haveaffald sæson 2024

Igen i år kan haveaffald afleveres i containeren, der bliver opstillet bag legepladsen. Containeren er opstillet følgende datoer i 2024. Bemærk at datoerne er ankomstdato og afhentningsdato. Det har ikke været muligt at få container i september i år. 26/4 – 29/4 24/5...

læs mere

Ekstraordinær generalforsamling

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på i aulaen på Skottegårdsskolen, Saltværksvej 65, 2770 Kastrup mandag den 26. februar 2024 kl. 17 - 18. Formålet er at få afklaret, hvorvidt der er flertal for at anke sagen mod...

læs mere

Ankestævning mod dommen på Bornholm

.Til orientering kan her downloades 3 dokumenter: Suppl. sagsoplysninger Bilag 35 - Skrivelse af 7. april 1994 fra Landbrugsministeriet til AH Søndergården Bilag 36 - Kopi af pantebrevet udstedt i forbindelse med AH Søndergårdens køb af ejendommen i 1958 Bilag 35 -...

læs mere

Dom fra byretten

Dommen mod kolonihaveforbundet fra byretten. Forbundet er frifundet. Dommen bliver anket, der kommer mere om sagen på generalforsamlingen april 2024. Dommen kan downloades her  

læs mere

Dræn

Læs her bestyrelsens indlæg om vandstand og vores drænpumpers tilstand efter det voldsomme regnvejr 16. november 2023.

læs mere

Bestyrelsesmøde 09-11-2023

Vores praksis i vurderinger drøftet. Kasseren skal mødes med administrator for at forbedre vores aftale. Husk at lukke for vande! Stor tak til alle der hjalp med at indsamle brofag efter stormen – nye er allerede bestilt. Købmanden takker for en god sæson. Retsag på Bornholm 1/12-23 – se øvrig info her på siden. Næste møde er januar 2024 – god jul og godt nytår.

læs mere

Retsagen på Bornholm 1-12-23

Vigtig information til A/H Søndergårdens medlemmer. Retssagen på Bornholm er : Fredag d. 1 dec. 2023. Kl : 09:30. På adressen: Store Torv 1, 3700 Rønne, Bornholm. Til de medlemmer som påtænker at tage turen til Bornholm for at overvære retssagen mod...

læs mere

Bestyrelsesmøde 12-10-2023

Ansøgning om 10 m2 skur afvist. Ansøgning om drivhus i byggeri zone stadig i proces. Cykelvenlige vejbump overvejes i fremtiden. Købmanden lukker 31. oktober. Retssagen berammet til 1. december på Bornholm. Loppemarked rykkes til juni næste sæson. Broen lægges ud 4. maj 2024. Renovations containere fjernes 23. oktober 2023

læs mere

Kloak – vigtig info

Der har været problemer med nogle kloaker og derfor genudsender vi nedenstående info, hvoraf tydeligt fremgår, hvad der er den enkelte andeshavers eget ansvar og hvad vi er fælles om, når det angår kloak. Til orientering kan du downloade et kloakkort her. Efterår 2019...

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 10-08-2023

Til stede: Nicklas, Henrik P., Henrik L., Adi, Lisbeth, Erik, Randi, Søren Afbud: Steen, Lone Dagsorden: 1)   Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2)  Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt 3)   Meddelelser fra formanden. Enkelte klager over støj i haverne. Vi...

læs mere

Glædelig nyt i retssagen

Den 1. december 2023 kl 09:30 kommer AH Søndergården's sag mod kolonihaveforbundet for retten på Bornholm.  Dele af bestyrelsen vil deltage. Stor ros til vores advokat for et godt arbejde. Hilsen Henrik  

læs mere

Stavnsbinding anno 2023

Det burde ikke være nødvendigt at fastholde medlemmer i stavnsbindinger om evigt medlemskab i 2023, men ikke desto mindre er det åbenbart nødvendigt for kolonihaveforbundet (herefter KHF), siden de ikke ad frivillighedens vej og på demokratisk vis vil slippe A/H Søndergården, som ønsker udmeldelse af KHF, efter et medlemskab på nu 65 år.

læs mere