Til orientering:

Medio marts opstilles en affaldscontainer til mindre husholdningsaffald i små poser.