Containeren ved foreningshuset er opstillet igen og tømmes som følger:

Oktober 2016: Alle mandage.

November 2016: Mandag den 7, 14 samt 21. Herefter tømmes containeren først igen:

Mandag den 6. marts 2017.

BEMÆRK: Der må kun lægges køkkenaffald i små poser i containeren. INGEN sække!