Med forbehold for nye Corona restriktioner håber vi at kunne afholde følgende arrangementer i sommeren 2021:

23. juni 2021 Sankt Hans

04. juli 2021 Loppemarked

06.08 2021 Grill aften

26.09.2021 Flagnedtagning

Nærmere information kommer, når vi er tættere på arrangementsdato.