Har du lukket for vandet nede i din vandbrønd?

Hvis ikke bør du gøre det nu, vi har allerede i år haft 3 episoder hvor rør der løber

udenpå huset er lækket/ødelagt.

Med en vandpris på 60 kr. pr. m3, koster en sådan lækage omkring kr. 4000 pr. døgn.