Vand

Vandaflæsning

Den årlige vandaflæsning foregår sidste fredag i september. Ansvarlig for vandaflæsning: Randi Luthmann telefon 26 37 82 93.
Sørg for, at der er fri adgang til din vandbrønd/måler.
Bemærk: Hvis der ikke er fri adgang til vandbrønden, vil forbrug blive skønnet til seneste års forbrug + 10%.

Vandbrønd

Husk løbende at tjekke dit vandforbrug og vær opmærksom på utætte ventiler, dryppende vandhaner og toiletter.