Orientering om fællesarealer

Kære haveejere, Til vores generalforsamling fik vi bevilget 500.000 til at forbedre vores fællesarealer. En havearkitekt gennemgik området med bestyrelsen og vi fik en fin tegning med gode ideer. Vi delte tegningen op i 3 faser pga. økonomi og arbejdsbyrde. Fase 1...

Referat bestyrelsesmøde 14-01-2021

Referat af bestyrelsesmøde i Søndergården torsdag den 14. januar 2021 kl. 17.00 Tilstede: Erik, Lisbeth, Henrik, Randi og Nicklas. Fravær: Per, Adi, Helle og Søren. Vi startede mødet med at gennemgå punkt 5.6 projekt fællesareal. Vi gennemgik planen og godkendte...

Haveplansmøde

Referat af  haveplansmøde i A/H Søndergården torsdag den 9. juli 2020 Bestyrelsen mødtes angående helhedsplan for vores fællesområder. Til stede: Per, Lisbeth, Henrik, Randi, Erik, Niklas, Søren Vedligeholdelse: På nuværende tidspunkt er vedligeholdelsen af...