Både på vinterophold!

Vigtig besked til alle bådejere! Arbejdet med indtagning af broen foregår i dagene 25. – 30. september. Derfor skal alle både tages op samtlige både skal være fjernet senest søndag den 24. september 2017. Hilsener fra bestyrelsen
Broen tages ind

Broen tages ind

Broen tages ind 25. – 30 september 2017 Hvis du har mulighed for at hjælpe med nedtagning kontakt clarn@outlook.dk eller mød op til formøde søndag d. 24. september kl. 9.00 i materialegården. HUSK at alle både incl pæle skal være taget op seneste søndag d. 24....
Har du båd i vandet? Se her!

Har du båd i vandet? Se her!

Kære bådejere i AH Søndergården De ca. 10 både, der er fortøjet ved broen i AH Søndergården skal fjernes senest lørdag den 24. september 2016. Som i tidligere år hjælper vi hinanden med denne opgave, og vi mødes fredag den 23. september 2016  kl. 15.00 ved...

Bådene skal tages op af vandet

Det er ved at være tid til at få bådene op Da badebroen skal tages ind for vinteren, skal alle både være fjernet senest søndag den 25. september 2016. Venlig hilsen Bestyrelsen  

Broen skal ud – vi har brug for dig!

Nu er det tid til at få broen ud… Søndergårdens dejlige badebro er til gavn og glæde for alle medlemmer og i løbet af få dage starter arbejdet med at lægge den ud for sæson 2016. Arbejdet udføres af en gruppe frivillige medlemmer – også kaldet brobisserne...