Til orientering er her info fra Dragør kommune om at vandforbruget er for højt samt gode råd til hvordan man kan spare på vandressourcerne.